Hải quan tạm dừng Hệ thống kế toán và Cổng thanh toán điện tử 24/7

Việc tạm dừng Hệ thống để phục vụ việc thay thế máy chủ mới để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp khi các giao dịch nộp thuế bằng phương thức điện tử ngày một lớn hơn.

Hoạt động tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin Hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan).
Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa thông báo việc tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung (bao gồm cả hệ thống Cổng thanh toán điện tử và 24/7) để phục vụ việc nâng cấp hệ thống.

Theo lãnh đạo Trung tâm quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan) cho biết thêm: Việc tạm dừng nêu trên để phục vụ thay thế hệ thống máy chủ mới (bao gồm cả hệ thống dự phòng) để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thu nộp thuế điện tử thuế điện tử ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp.

Được biết, hiện nay có 25 ngân hàng thương mại tham gia phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế điện tử 24/7.

Mới đây, Tổng cục Hải quan có công văn yêu cầu các cục hải quan địa phương, kể từ ngày 1/4/2019 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản vào ngân sách (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Thái Bình

Nguồn tin: Báo Hải Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Ghé thăm Facebook Gọi Ngay