Được mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình E62

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty Cổ phần ABC Bắc Ninh về việc chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, Trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, doanh nghiệp tiếp tục được mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình E62 như trước đây.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, liên quan đến vướng mắc về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, doanh nghiệp tiếp tục được mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình E62 như trước đây.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, Bộ Tài chính đã bổ sung làm rõ hướng dẫn Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP theo hướng: nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm tại chỗ được miễn thuế nhập khẩu nếu người xuất khẩu tại chỗ thực hiện thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ.

Thu Trang

Nguồn tin: Báo Hải Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Ghé thăm Facebook Gọi Ngay