Đến 15/10: Kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 372,87 tỷ USD

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 372,87 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 45,4 tỷ USD) so với cùng kỳ

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Lũy kế từ đầu năm đến 15/10/2018 so với cùng kỳ năm 2017)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2018) đạt 20,32 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 443 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2018.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2018 có mức thặng dư 39 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 10/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,47 tỷ USD, giảm 2,7%, tương ứng giảm 378 triệu USD so với nửa cuối tháng 9/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 243,89 tỷ USD, tăng 13,9%, tương ứng tăng 29,78 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối FDI đạt thặng dư 1, 16 tỷ USD trong nửa đầu tháng 10/2018 và tính đến hết ngày 15/10/2018 đạt 24 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 667 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 189,6 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng 25,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 9/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2018 biến động giảm ở một số: điện thoại các loại và linh kiện 12,5%, tương ứng giảm 303 triệu USD; hàng dệt may giảm 4,9%, tương ứng giảm 67 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 55%, tương ứng giảm 51 triệu USD; xơ, sơi dệt các loại giảm 23,1%, tương ứng giảm 41 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 38 triệu USD, tương ứng giảm 5,3%…Bên cạnh đó một số mặt hàng biến động tăng là: phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 20,1%, tương ứng tăng 58 triệu USD; hàng rau quả tăng 38 triệu USD, tương ứng 29,5%…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,31 tỷ USD, giảm 6,6% (tương ứng giảm 518 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2018 tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 133,93 tỷ USD, tăng 15,5% tương ứng tăng 17,94 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 70,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 10,14 tỷ USD, tăng 2,3% (tương ứng tăng 224 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. Tính đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 183,27 tỷ USD, tăng12,1% (tương ứng tăng 19,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 9/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại giảm 115 triệu tương ứng giảm 34,6%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 71 triệu USD, tương ứng giảm 8,7%; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 60 triệu, tương ứng giảm 28,3%; đậu tương giảm 54 triệu USD, tương ứng giảm 82,8%… Bên cạnh đó, một số mặt hàng biến động tăng là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 98 triệu USD, tương ứng tăng 5,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 41 triệu USD, tương ứng tăng 11,3%…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2018 đạt 6,15 tỷ USD, tăng 2,3% (tương ứng tăng 140 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2018, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 109,95 tỷ USD, tăng 12,1%, tương ứng tăng 11,85 tỷ USD, chiếm 60% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Hà Nhi

Nguồn tin: Báo Hải Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Ghé thăm Facebook Gọi Ngay